SHINDO YUKO PHOTO WORKS
Shindo Yuko Official Site-All Rights Reserved by Shindo Yuko

WORKS

MV WORKS

BIOGRAPHY

One-Man Exhibitions

1987.Shindo Yuko:Portraits In School days-Fukuoka Art MuseamIn Fukuoka

1992.Shindo Yuko:Into The Australia Contax Salon In Tokyo/Kyoto

2004.Shindo Yuko:1241/2004 HAKATA GION YAMAKASA Fukuoka Asia MuseamIn Fukuoka

2014.Shindo Yuko:Vibration Ichibeicho Gallery In Tokyo

2021.Shindo Yuko Nature in Nature In Fukuoka

PHOTOEXHIBITION

BLOG

CONTACT

お問い合わせは、
SNSかメールでお願いいたします。